Zimanê Kurdî| Kurdish Lernen| MihoKurd - S-Sh-T
H û n   b i  x ê r   H a t i n e   M a l p e r a   Z i m a n ê   K u r d î
Destpêk
Derza 6 Salî
Lîstikên Kurdî
Çîrokên Kurdî
Elfebeya Kurdî
Guhdarke û Fêr bibe
VîdyoA-B-C

Ç-D-E

Ê-F-G

H-I-Î

J-K-L

M-N-O

P-Q-R

S-Ş-T

U-Û-V

W-X-Y-Z


SÊ

SÊV

SEVIK

SITÊR

ŞÛR

ŞÎR

ŞÛŞE

ŞEH

TIMSAH

TIRÎ

TÛTÎ

SITÊR


A-B-C

Ç-D-E

Ê-F-G

H-I-Î

J-K-L

M-N-O

P-Q-R

S-Ş-T

U-Û-V

W-X-Y-Z


Hûn bi xêr Hatine

Copyright MyCorp © 2020 www.zimane-kurdi.ucoz.net