Zimanê Kurdî| Kurdish Lernen| MihoKurd - Ch-D-E
H û n   b i  x ê r   H a t i n e   M a l p e r a   Z i m a n ê   K u r d î
Destpêk
Derza 6 Salî
Lîstikên Kurdî
Çîrokên Kurdî
Elfebeya Kurdî
Guhdarke û Fêr bibe
VîdyoA-B-C

Ç-D-E

Ê-F-G

H-I-Î

J-K-L

M-N-O

P-Q-R

S-Ş-T

U-Û-V

W-X-Y-Z


ÇAV

ÇAYIDAN

ÇÊLEK

ÇEKUC

DAR

DEFTER

DEST

DIL

ELOK

KER

PEL

ZEBEŞ


A-B-C

Ç-D-E

Ê-F-G

H-I-Î

J-K-L

M-N-O

P-Q-R

S-Ş-T

U-Û-V

W-X-Y-Z


Hûn bi xêr Hatine

Copyright MyCorp © 2020 www.zimane-kurdi.ucoz.net